Projekt je zaměřen na realizaci podpůrných opatření u dětí se SVP posledních ročníků MŠS s cílem zařadit je do1. ročníku běžných ZŠ prostřednictvím metody diferenciace a cílené asistence. Výstupem bude inovace ŠVP na základě pilotně ověřené multimediální učebnice, která je koncipována uvedenou metodou a jejíž obsah koresponduje se všemi oblastmi předškolního vzdělávání se zaměřením zejména na: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychiku. Více se dozvíte v sekci o projektu.

Webové stránky projektu lze navštívit přes odkaz zde: Webové stránky projektu

Skip available courses

Available courses

 • Sekce obsahuje informace o projektu a umožňuje vstup i bez přihlášení tzv. vstup pro hosty.

  Guest access: O projektu „Podpůrné aktivity pro budoucí školáky se SVP
 • Sekce obsahuje 10 lekcí grafomotoriky nejen pro budoucí prvňáky. Vysvětluje pojem grafomotorika, ukazuje pracovní návyky při kreslení a psaní, představuje pomůcky pro rozvoj a nápravu grafomotoriky. Sekce umožňuje vstup i bez přihlášení tzv. vstup pro hosty.

  Guest access: 10 lekcí grafomotoriky nejen pro budoucí prvňáky
 • Praktická cvičení jsou tvořena ukázkami práce s dítětem. Mimo jiné jsou zpracovány v aplikaci Smart Board, za tímto účelem poskytuje žadatel licenci přihlášeným účastníkům do kurzu k instalaci software na svůj PC. Níže je ke stažení instalační soubor včetně licenčního klíče.Tato sekce neumožňuje vstup bez přihlášení.

   

 • V této sekci je poskytována metodická podpora

  Guest access: Metodická podpora