Obrázek: Petr Kořán
Vznik E-Learningu
autor Petr Kořán - Čtvrtek, 10. říjen 2013, 23.13
 

Právě byla zaregistrována tato doména a byla provedena instalace LMS Moodle. Postupně bude nastavován a doplněn o obsah.