Picture of Petr Kořán
Vznik E-Learningu
by Petr Kořán - Thursday, 10 October 2013, 11:13 PM
 

Právě byla zaregistrována tato doména a byla provedena instalace LMS Moodle. Postupně bude nastavován a doplněn o obsah.